Certifikace

 Firma získala pro obchod se zahraničními partnery a s Lesy ČR certifikát C-o-C, který slouží jako doklad k zachování původu vytěženého dřeva od dodavatele až po konečného příjemce.